Υπεύθυνοι Προγραμμάτων

Αρετή
Λάγιου
Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Ασπασία
Γούλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δήμος
Πανταζής
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Ευσταθία
Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Μάρκος
Σαρρής
Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
Πέτρος
Καρκαλούσος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας
Πέτρος
Καρκαλούσος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας