Υπεύθυνοι Προγραμμάτων

Άννα
Σαϊτη
Καθηγήτρια
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Αγγελική
Αντωνίου
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Αρετή
Λάγιου
Καθηγήτρια
Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Ασπασία
Γούλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Βασιλική
Κεφαλά
Καθηγήτρια
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστήριου Δερματολογίας – Αισθητικής – Εφαρμογών Laser LabLAD
Γεωργία
Φασόη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής
Δήμος
Πανταζής
Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Ελένη
Κατσιάδα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Ελένη
Σφύρη
Λέκτορας - Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Ευάγγελος
Πατέρας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας
Ευσταθία
Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Ευτυχία
Κρίτση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Θεοδούλα
Αδαμακίδου
RN, MSc, MHSA, PhD
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κατ' οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας
Μάρκος
Σαρρής
Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
Μαρία
Δάγλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Μαιευτικής
Αντιπρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής
Μαρία
Μανώλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Πέτρος
Καρκαλούσος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας