Υπεύθυνοι Προγραμμάτων

Αρετή
Λάγιου
Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Ασπασία
Γούλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Βασιλική
Κεφαλά
Καθηγήτρια
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστήριου Δερματολογίας – Αισθητικής – Εφαρμογών Laser LabLAD
Γεωργία
Φασόη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής
Δήμος
Πανταζής
Καθηγητής,
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Ευάγγελος
Πατέρας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας
Ευσταθία
Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Μάρκος
Σαρρής
Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
Πέτρος
Καρκαλούσος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας
Πέτρος
Καρκαλούσος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας