Υπεύθυνοι Προγραμμάτων

Αρετή
Λάγιου
Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Ασπασία
Γούλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γεωργία
Φασόη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής
Δήμος
Πανταζής
Καθηγητής,
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Ευάγγελος
Πατέρας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας
Ευσταθία
Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Μάρκος
Σαρρής
Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
Πέτρος
Καρκαλούσος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας
Πέτρος
Καρκαλούσος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας