Ευσταθία Παπαγεωργίου

qode interactive strata

Υπεύθυνοι Προγραμμάτων

Καθηγήτρια
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Παν. Δυτικής Αττικής

Διεθύντρια ΔΠΜΣ
Πρόεδρος Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου
Ράλλεια Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία


Η Ευσταθία Παπαγεωργίου, Ph.D., M.Sc. είναι από το 2018 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και Διευθύντρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων: Βιοϊατρικών Επιστημών και Αγωγής & Εκπαίδευσης στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων». Από το 2016 είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου στα Ράλλεια Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Την περίοδο 2015 έως 2018 ήταν Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας και  Διευθύντρια του Α΄ Τομέα Μαθημάτων «Μικροβιολογίας Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας». Επίσης το 2017-2018 ήταν Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων: Ιατρικών Εργαστηρίων και Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο: «Παιδαγωγικά μέσω καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση».

Είναι Πτυχιούχος Μαθηματικός, (1989, Τμήμα Μαθηματικών – ΑΠΘ), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (2000, ΣΕΜΦΕ – ΕΜΠ) και Διδακτορικού Διπλώματος στα Μαθηματικά (2004, ΣΕΜΦΕ – ΕΜΠ).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται των επιστημονικών πεδίων Πιθανοτήτων, Στατιστικής, Βιοστατιστικής – Ιατρικής Στατιστικής, Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων, Πολυμεταβλητής Ανάλυσης, Στάθμισης Στατιστικών Εργαλείων, Αξιοπιστίας Συστημάτων, Βελτιστοποίησης Συστημάτων, Στοχαστικών Διαδικασιών, Θεωρίας Ουρών, Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης, Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων, Εξόρυξης Δεδομένων, Μετα-ανάλυσης και Τεχνολογιών Εκπαίδευσης.

Η Δρ Παπαγεωργίου έχει συγγράψει 31 πρωτότυπες εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με σημαντικό δείκτη απήχησης, και πάνω από 30 σε Συλλογικούς Τόμους Διεθνών Εκδοτικών Οίκων και Πρακτικά Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων με το σύστημα των Κριτών. Είναι επίσης συγγραφέας δύο πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Είναι μέλος συντακτικής ομάδας επιστημονικών περιοδικών, μέλος οργανωτικής επιτροπής Διεθνών Συνεδρίων και κριτής σε 16 Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με σημαντικό δείκτη απήχησης. Το επιστημονικό της έργο τυγχάνει Διεθνούς αναγνώρισης και συγκεντρώνει πάνω από 300 ετεροαναφορές (h -index 8) ενώ είναι προσκεκλημένη ομιλήτρια σε Διεθνή Συνέδρια.

Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο «Βιοστατιστική», «Μεθοδολογία Έρευνας»,  «Πιθανότητες και Βιοστατιστική», «Στατιστική» και «Ποσοτικές Μεθόδους» σε αρκετά Τμήματα και Σχολές του ΠΑΔΑ.  Επίσης σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο διδάσκει ή και συντονίζει το γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική» σε διάφορα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΑΔΑ, της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και στο Βιολογικό Τμήμα του ΕΚΠΑ. Στο ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων». στο οποίο  είναι Διευθύντρια είναι επίσης και Πρόεδρος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής και της Συντονιστικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ καθώς και συντονίστρια & διδάσκουσα σε διάφορα μαθήματα του ερευνητικού της ενδιαφέροντος. Στο αυτοδύναμο ΠΜΣ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση», είναι συντονίστρια και διδάσκουσα του μαθήματος «Πρότυπα, Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Κλινικό Εργαστήριο». Έχει διδάξει διάφορα γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού της ενδιαφέροντος ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2013-2018) στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας, ως Επίκουρη Καθηγήτρια (2010-2013) στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του ΤΕΙ Αθήνας και ως Λέκτορας ή Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΔ 407 (2004-2010) σε διάφορα Πανεπιστήμια όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό Πτυχιακών και Διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών αντίστοιχα, στο ΠΑΔΑ, στο ΤΕΙ Αθήνας και στα άλλα ΑΕΙ που έχει διδάξει. Έχει τύχει διαφόρων διακρίσεων – βραβεύσεων, υποτροφιών (ΙΚΥ, Παπακυριακόπουλου) και έχει πάρει εύφημο μνεία όταν υπηρέτησε στη μέση εκπαίδευση ως καθηγήτρια μαθηματικός. Έχει σημαντικό Διοικητικό έργο στο ΠΑΔΑ και στο ΤΕΙ Αθήνας συμμετέχοντας ως Πρόεδρος ή μέλος σε πάνω από 50 Επιτροπές καθώς και σε άλλες θέσεις ευθύνης.

Η Δρ Παπαγεωργίου έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα ως κύρια ή συνεργαζόμενη ερευνήτρια και ως Επιστημονικά Υπεύθυνη σε 3. Έχει επιδείξει σημαντικό έργο στη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχοντας την κύρια ευθύνη σε ερευνητικά προγράμματα στο ΕΜΠ με αντικείμενο την Αξιολόγηση του Ιδρύματος (2000-2009), συμμετέχοντας στο έργο ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας (2010-2103) και ως μέλος της ΟΜΕΑ στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών (2010-2013) και στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (2013-2018). Από το 2019 είναι Επιστημονικά Υπεύθυνη στα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ με τίτλους: «Στατιστική ανάλυση μέσω SPSS και Μεθοδολογία Ερευνητικής Εργασίας στις Επιστήμες Υγείας», και «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες» του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και επίσης Ιδρυτικό μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Αξιοπιστία και Ποιοτικός Έλεγχος στην Εργαστηριακή Αιματολογία».