Υποβολή Πρότασης Προγράμματος

Σχέδιο ροής διαδικασιών

 

Οι προτάσεις αποστέλλονται μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας. Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να επισυνάπτονται συμπληρωμένα τα παρακάτω έγγραφα.

 

Διαβιβαστικό Υποβολής Πρότασης προγράμματος

Τεχνικό Δελτίο Υποβολής Πρότασης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

Τα παρακάτω αρχεία επικολλούνται συμπληρωμένα στο “Τεχνικό Δελτίο Υποβολής Πρότασης Εκπαιδευτικού Προγράμματος”.

 

Εκπαιδευτικό Σχέδιο Προγράμματος

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Προγράμματος

 

Φόρμα Υποβολής Πρότασης Προγράμματος