Υποβολή Πρότασης Προγράμματος

Σχέδιο ροής διαδικασιών

 

Οι προτάσεις αποστέλλονται μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας. Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να επισυνάπτονται συμπληρωμένα τα παρακάτω έγγραφα.

 

Διαβιβαστικό Υποβολής Πρότασης προγράμματος

Πρόταση Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

Τα παρακάτω αρχεία επικολλούνται συμπληρωμένα στην “Πρόταση Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος”.

 

Εκπαιδευτικό Σχέδιο Προγράμματος

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Προγράμματος

 

Φόρμα Υποβολής Πρότασης Προγράμματος