Ανακοινώσεις

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) σε ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, με την επιλογή ενός ή περισσότερων από τα...

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδέει έμπρακτα την ακαδημαϊκή θεωρία με την πράξη και την ακαδημαϊκή γνώση με την πολυδιάστατη εμπειρία της αγοράς, όντας το αποτέλεσμα σύμπραξης ενός κορυφαίου ακαδημαϊκού ιδρύματος με μια επιφανή εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι εκπαιδευτικοί που ηγούνται του προγράμματος και πραγματοποιούν τις διαλέξεις,...

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί   α) Τις Περιφέρειες, τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς φορείς και αναγνωρισμένους φορείς διά βίου μάθησης του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, Επιστημονικούς, Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς, β) Εθνικούς,...

Δημόσια πρόσκληση για ανάδειξη Διευθυντή/ριας Επιμόρφωσης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α’/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,...

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα επιμόρφωσης   Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο του προγράμματος. https://kedivim.uniwa.gr/course/exeidikeymeni-ekpaideysi-sti-symvoyleytiki-kai-ypostirixi-sto-mitriko-thilasmo/   https://kedivim.uniwa.gr/course/3d-autocad-yvridiko-montelopoiisi-se-3-diastaseis-kai-proigmenes-efarmoges-2-diastaseon/...

Το  Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πα.Δ.Α. ενημερώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία των Προγραμμάτων δια ζώσης εκπαίδευσης του Κέντρου, λόγω των έκτακτων μέτρων  πρόληψης της διάδοσης του Κορωνοϊού  Covid-19  και  την  με αριθ.πρωτ. 113/12-03-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Τα  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Προγράμματα του...