Δομή

Διεύθυνση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δία Βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

 • Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:
  Ανδρουλάκη Κωνσταντίνα e-mail: kandroul@uniwa.gr  Τηλ: 2105381565

   

 • Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας:
  Δημοπούλου Μαρία e-mail: marydim@uniwa.gr  Τηλ: 2105381325

   

 • Διοικητική Υποστήριξη Γραμματείας:
  Σταυρίδου Μαρία e-mail: mstavr@uniwa.gr  Τηλ: 2105381140

 

 • Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Προγραμμάτων:
  Παπαδημητρίου Επαμεινώνδας e-mail: epapadim@uniwa.gr  Τηλ: 2105381710

         

 • Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων:
  Τριαντοπούλου Αμαλία e-mail: atriant@uniwa.gr  Τηλ: 2105381326