Κλειώ Σγουροπούλου

Καθηγήτρια

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

 

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 2000 πήρε το διδακτορικό της στην Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στα Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας από το ίδιο Ίδρυμα. Από το 2005 είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Διδάσκει τα μαθήματα «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός» και «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και το μάθημα «Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών» του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος. Το γνωστικό της αντικείμενο αφορά στην περιοχή της εφαρμογής των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη μάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με έμφαση στην ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων για διαλειτουργικά συστήματα μαθησιακής τεχνολογίας. Η κα Σγουροπούλου από το 2000 είναι μέλος της ομάδας εργασίας “Workshop on Learning Technologies” του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN), στο πλαίσιο της οποίας έχει συμμετάσχει σε αρκετά έργα διατύπωσης προδιαγραφών για την τυποποίηση των μεταδεδομένων μαθησιακών αντικειμένων (Learning Object Metadata), προφίλ μαθητή (Learner Information Profile), δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών στόχων (Competences and Educational Objectives), κ.λπ. Από το 2005 είναι συντονίστρια της επιτροπής ΤΕ48/ΟΕ3 “Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση” του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και συμμετέχει ενεργά στις σχετικές δράσεις του CEN και του ISO. Aπό το 2008 είναι αντιπρόεδρος της Technical Committee 353 “ICT for Learning, Education and Training” του, και έχει συντονίσει/συμμετάσχει στην παραγωγή των Ευρωπαϊκών προτύπων “EN 15981:2011 European Learner Mobility Model – EuroLMAI” και “EN 15982:2011 Metadata for Learning Opportunities”. Η κα Σγουροπούλου έχει συμμετάσχει ως κύρια ερευνήτρια, τεχνική υπεύθυνη και σύμβουλος ανάπτυξης λογισμικού μαθησιακής τεχνολογίας σε πληθώρα Ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.