Γεώργιος Γεωργούδης

qode interactive strata

Υπεύθυνοι Προγραμμάτων

Καθηγητής
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διευθυντής Εργαστηρίου Μυοσκελετικής & Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.