Μαρία Δάγλα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 mariadagla@uniwa.gr 

 6974982462