Μαρία Δάγλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντιπρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής

 mariadagla@uniwa.gr 

 6974982462