Μαρία Δάγλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διευθύντρια Τομέα Μαιευτικής & Νεογνικής Φροντίδας

 mariadagla@uniwa.gr 

 6974982462