Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος

 

Ευδοκία Μισουρίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Τμήμα Νοσηλευτικής

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Aγ. Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω

Email: emis@uniwa.gr

Τηλ 2105385270  |   6973207594

 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διοικητικής Υποστήριξης 

 

Ευαγγελία Στεφάνου RN, ΜSc,

Λέκτορας/Εφαρμογών – Τμήμα Νοσηλευτικής, 

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Aγ. Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω

Email: estefanou@uniwa.gr

Τηλ: 6975704111  | ωράριο επικοινωνίας:  17:00 – 19:00