Επιστημονικά Υπεύθυνη:
Δρ. Γεωργία Τουλιά Τσάβαλου 
+30 6976135620
 
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:
Δρ. Δημήτριος Παπαγεωργίου
+30 6938358890