Επιστημονικά Υπεύθυνη κ. Κλεάνθη Γουρουντή 

  6937673814