Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος

Παναγιωτακοπούλου Κωνσταντίνα

kpanagiotak@uniwa.gr

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Ευάγγελος Σφακιανάκης

info@sfkgroup.eu

 

Αν. Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος

Νεκτάριος Σταυρόπουλος

nektarst@uniwa.gr