Γραμματεία Προγράμματος – Πληροφορίες:

 

κ. Βασίλειος Γιαννόπαπας

bgiannopapas@gmail.com

κ. Χαρά Ξύκη

xksiki@uniwa.gr

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος 

Δρ. Δ. Μπακαλίδου 

dbakalid@uniwa.gr