Γραμματειακή Υποστήριξη 

 

  COVID_secr.epi_lab@uniwa.gr 

 

  6932096251