Γραμματειακή Υποστήριξη:

Ελληνική εταιρία επιστημόνων και επαγγελματιών Πληροφορικής και επικοινωνιών

epy@epy.gr

215 505 1398