Γραμματεία Προγράμματος – Πληροφορίες:

κ. Χαρά Ξύκη

xksiki@uniwa.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος 

Δρ. Δ. Μπακαλίδου 

dbakalid@uniwa.gr

+30 6977691276