Πέτρος Καρκαλούσος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας

  petef@uniwa.gr

   6977232435