Υπεύθυνος Προγράμματος και εκπαιδεύτρια/αξιολογήτρια: Βασιλική Σακελλάρη, Καθ. Πα.Δ.Α.

 

Εκπαιδευτές/αξιολογητές:

  • Βασιλική Σακελλάρη, Καθηγήτρια Τμήμ. Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • Παναγιώτης Τρίγκας, Λέκτορας Τμ. Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Ευσταθία Βλάχου, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc

 

Καταχώρηση/ Επεξεργασία Δεδομένων:

Χρυσάγης Νικόλαος, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος  Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

nchrisagis@uniwa.gr 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Βασιλική Σακελλάρη, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο e-mail: vsakellari@uniwa.gr .