Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Βασιλική Σακελλάρη, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.