Υπεύθυνος Προγράμματος και εκπαιδεύτρια/αξιολογήτρια: Βασιλική Σακελλάρη, Καθ. Πα.Δ.Α.

Εκπαιδευτές/αξιολογητές:

 

  • Παναγιώτης Τρίγκας, Λέκτορας Τμημ. Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Ευσταθία Βλάχου, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Βασιλική Σακελλάρη, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο e-mail: vsakellari@uniwa.gr .