Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης,

Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας

hempolab@uniwa.gr

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Θηβών 250
Αιγάλεω 122 44, κτίριο Ε, γραφείο 17